به سایت ادبی ناب سرایان خوش آمدید امیدواریم لحظات خوبی داشته باشید از اعضای محترم درخواست می نماید قبل از وارد شدن به سایت رمز خود را بازسازی نمایند

v4hb2mxoolxy.jpgمحمد کدخدایی.jpgمحمد 0

داستان شان نزول سوره عبس !…چرا خداوند به پیامبرش تشر می زند ؟!(قسمت سوم)

و ژنده پوش کور !

مرید این چنین مرادی است !